Kindportfolio.online van Onderwijskwaliteit   

Ondersteun mij en daag mij uit om mezelf te leren kennen, als lerende in onze wereld

De leraar maakt het verschil, om kinderen te begeleiden bij leren zichtbaar maken!

Kindportfolio.online van Onderwijskwaliteit (www.onderwijsmens.nl) ondersteunt leraren en kinderen door systematisch leervragen te stellen.  Leervragen om na te denken over zichzelf als lerende, passend bij de leeftijd en het onderwijs.

Het werken met kindportfolio.online draagt bij aan het eigenaarschap van kinderen, door kinderen daadwerkelijk zoveel mogelijk ruimte en autonomie te geven in het portfolio. De vraag aan leraren is om kinderen te begeleiden bij het zichtbaar maken van leren en bereikte doelen.

Gedurende de schoolloopbaan is ons ideaal dat kinderen bewuster zelf regie nemen in hun leerproces. Door de terugkerende ZEVEN eenvoudige vragen in het kindportfolio, ontstaat herkenning, groeiend inzicht en vaardigheid voor kind én leraar. Het kompas in het startscherm geeft overzicht en structuur en brengt de zeven basisvragen kleurrijk in beeld, om door te klikken en te kiezen.

Hoe werkt Kindportfolio.online?

Kindportfolio.online, de naam spreekt voor zich, is online bereikbaar. Elk kind kan inloggen met een eigen account. Dit geldt ook voor de leraar en voor ouders. Ouders krijgen een lees-rol.

Een kind werkt, presenteert en vertelt gedurende een (deel van het) schooljaar in het kindportfolio. Aan het einde van het schooljaar wordt het schooljaar afgerond op een manier die bij de school past. In het nieuwe schooljaar krijgt een kind ‘een nieuw boek met hoofdstukken’ om zijn nieuwe verhaal of groeiverslag te ‘vertellen’ aan de hand van dezelfde ZEVEN basisvragen. Je kent het gevoel vast wel ‘Ik mag beginnen in een nieuw schrift, dit jaar ga ik het anders aanpakken’, met nieuwe kansen en mogelijkheden. Dus ook om met successen verder te gaan.

Rollen?

Het kind krijgt de rol van auteur en kan schrijven en wijzigingen in zijn eigen portfolio. De leraar van een groep kinderen krijgt de rol van ‘beheerder’ van de groep en kan per schooljaar berichten invoegen op de verschillende plekken.

Ouders/begeleiders en/of andere leraren, directeur en intern begeleider krijgen een lezers-inlog. Deze inlog kan bijvoorbeeld beschikbaar worden gesteld voorafgaand aan een kindbespreking en/of ouder-kindgesprek.

Starten?

Wilt u starten met kindportfolio.online? We stellen u o.a. de volgende vragen:

Kennismakingsfase 

  • Welke streefsituatie hebt u voor ogen?
  • ‘Past deze werkwijze bij de school/IKC? Waarom?
  • We informeren u over  kindportfolio.online.

Ontwerpfase

  • Onze eigen leerlijnen? Landelijke leerlijnen?  Vaardigheidsoverzichten?
  • Hoe ziet ons kindportfolio eruit? Inhoudelijk? Design?
  • Met hoeveel kinderen en leraren starten we? Pilotgroep?

We schrijven een ontwerpplan en sturen u een offerte met een prijsopgaaf.

Meer weten of direct aan de slag?

Download hier de folder Past onze visie bij Kindportfolio.online voor meer info.

Interesse? Vragen of suggesties? Neem contact op via info@kindportfolio.online. Wij horen graag van u!

Op http://www.onderwijsmens.nl vindt u meer downloads en interessante achtergrondliteratuur