• Rekenonderwijs

  Rekenen is overal. Goede basisvaardigheden en inzicht in de rekenwerkelijkheid om ons heen zijn essentieel voor verdere ontwikkeling. In het onderwijs is het de kunst deze werkelijkheid in de klas te halen met behoud van praktische haalbaarheid. Hoe maken we voor alle leerlingen het rekenen interessant en inzichtelijk? Een uitdaging waar ik u graag bij verder help.


 • Professionalisering van leerkrachten

  De leerkracht is de spil van het onderwijs. Je als professional ontwikkelen en versterken binnen je eigen vakgebied is een continu proces. Het volgen van workshops, een training, cursus of een meer uitgebreide opleiding werkt hierin als katalysator. Mijn ervaring is dat een goede nascholing inspireert. Het geeft  nieuwe inzichten  en is afgestemd op de persoonlijke doelstellingen en talenten van de deelnemer.

 • Werken aan opbrengsten

  De kern van opbrengstgericht werken is werken vanuit hoge verwachtingen van alle leerlingen.  Succeservaring opdoen en jezelf ontwikkelen geeft kinderen zelfvertrouwen en zorgt voor echte leermomenten. Opbrengstgericht werken is meer dan alleen taal en rekenen. Het gaat om planmatig werken en cyclisch denken op alle fronten. Dit vraagt om een constante reflectie van de leerkracht  en het schoolteam op het eigen handelen waarbij goed en efficiënt gebruik van data een belangrijke factor is.

 • Schoolontwikkeling

  Een school is een continu lerende organisatie. Planmatig denken en werken vanuit gezamenlijk opgestelde doelen en ambities is de start. Binnen schoolontwikkeling zijn leren van en met elkaar, evaluatief handelen, talentontwikkeling en betrokkenheid belangrijke ingrediënten. Bij het opstellen van een plan van aanpak bekijken we welke vorm het beste past.