De kern van opbrengstgericht werken is werken vanuit hoge verwachtingen voor alle leerlingen.  Succeservaring opdoen en jezelf ontwikkelen geeft kinderen zelfvertrouwen en zorgt voor echte leermomenten. Opbrengstgericht werken is meer dan alleen taal en rekenen. Het gaat om planmatig werken en cyclisch denken op alle fronten. Dit vraagt om een constante reflectie van de leerkracht  en het schoolteam op het eigen handelen waarbij goed en efficiënt gebruik van data een belangrijke factor is.