Rekenen is overal. Goede basisvaardigheden en inzicht in de rekenwerkelijkheid om ons heen zijn essentieel voor verdere ontwikkeling. In het onderwijs is het de kunst deze werkelijkheid in de klas te halen met behoud van praktische haalbaarheid. Hoe maken we voor alle leerlingen het rekenen interessant en inzichtelijk? Een uitdaging waar ik u graag bij  verder help.